نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد مديركل دفترفني، امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداري از پروژه هاي عمراني شهر ندوشن


مديركل دفتر فني، امورعمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداري در اين سفر با قدرداني از اقدامات شهرداري ندوشن در خصوص پروژه هاي بازديد شده به مشكلات و راهكارهاي مورد نظر جهت پيشرفت و اتمام طرحها اشاره كرد