نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد مديركل دفتر فني، امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداري از پروژه هاي عمراني مهريز


مديركل دفتر فني، امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداري در روز سه شنبه مورخ 09/06/95 به همراه فرماندار، جمعي از كارشناسان دفتر ؛ اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار مهريز از پروژه هاي عمراني شهرداري اعم از ميدان استهريج، شهيد صدوقي، ساختمان شهرداري، كنارگذر شهيد موحدين، بلوار شهيد صدوقي كوه ريگ پارك كوثر و . . . . بازديد و ضمن بررسي موارد جهت پيشرفت و بهبود كيفيت طرح¬هاي مذكور نقطه نظرات ارشادي ارائه گرديد.
سيدرضا خادمي در اين بازديد  به تسريع در تكميل طرح هاي نيمه تمام و اجراي كليه طرح هاي عمراني بر اساس طرح هاي مصوب تأكيد نمود.