نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد مديركل دفتر فني ؛ امور عمراني و حمل ونقل وترافيك استانداري از پروژه هاي عمراني شهرداري يزد


      مهندس خادمي در اين بازديد كه معاون عمران شهرداري، معاون فني و تعدادي از كارشناسان دفترفني وي را همراهي مي كردند با بيان ضرورت تسريع در اتمام اين پروژه ها ، همكاري و تلاش بيشتر دستگاه هاي ذيربط را خواستارشد

پروژه هاي مورد بازديد عبارتند از:

  1. اتصال بلوار مناجات به كنارگذر يزد
  2. پروژه پل شهيد قهاري سعيد به بلوار مدرس
  3. پروژه زيرگذرآيت الله خاتمي(ازمدرس به دهه فجر)
  4. پروژه بلوارولايت