نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد مدير كل دفترفني؛ امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك از پروژه تقاطع غير همسطح كنارگذر يزد


در اين بازديد خادمي با تاكيد بر مزاياي اجراي اين تقاطع جهت تسهيل و ايمن سازي دسترسي به كاربري هاي پيرامون كنار گذر يزد و همچنين كنار گذر تفت بر ضرورت تسريع در اجراي پروژه بدليل قرار گيري در محور ترانزيتي شمال به جنوب كشور تأكيد و خواستار هماهنگي تمامي دستگاههاي مرتبط جهت اجراي پروژه گرديد.