نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد مدير كل دفتر فني، امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداري و مدير كل راه و شهرسازي استان از شهرهاي اردكان، ميبد و اشكذر


خادمي دراين بازديد به اهميت همكاري وتعامل شهرداريها و ادارت راه و شهرسازي شهرستانها جهت خدمات رساني مطلوب به شهروندان تاكيد و ابراز اميدواري كرد با همكاري و مساعدت مدير كل محترم راه و شهرسازي استان بتوان در اجراي طرحها و برنامه هاي مشترك تسريع به عمل آورد.