نمایشگر دسته ای مطالبدر اين بازديد ابتدا شهردار حميديا گزارشي از اقدامات و فعاليت هاي انجام شده در خصوص فضاي سبز حميديا ارائه نمود.

 در ادامه مهندس خادمي، ضمن تسليت ايام محرم و سوگواري امام حسين(ع) با ابراز رضايت از فعاليت هاي صورت گرفته توسط شهرداري حميديا، شهرها را بعنوان محيط زيست انسانها ، مجموعه اي از روابط بين انسان و محيط اطراف خود دانست كه چگونگي برقراري اين روابط مي تواند نقش مهمي در كيفيت زندگي شهروندان و سلامت رواني آنها داشته باشد. . وي با بيان اينكه يكي از بخش هاي مهم اجزاي تشكيل دهنده شهرها، فضاهاي سبز شهري است كه بعنوان ريه هاي تنفسي شهر نقش مهمي در تأمين فضاهاي مورد نياز گذران اوقات فراغت شهروندان، بهبود محيط و پايداري شهري دارند، از مسئولين فضاي سبز شهرداري ها خواست توجه ويژه اي به نگهداري پاركها و توسعه مطلوب فضاي سبز شهرها داشته باشند.

مديركل دفتر فني، امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداري همچنين رويكرد شهرداري حميديا براي توسعه پاركها، از طريق تملك و  تبديل باغات به فضاهاي سبز عمومي را الگوي مناسبي جهت توسعه فضاي سبز شهري عنوان نمود، كه باعث كاهش هزينه هاي اجرايي و جلوگيري از تخريب و تفكيك باغات مي گردد.

كارشناسان فضاي سبز شهرداري هاي استان و دفتر فني استانداري، از پارك در حال ساخت بانوان و پارك هاي اركيده، شهداي گمنام، شهردار، آلاله، مجتمع فرهنگي امام علي(ع) و بوستان ناجي حميديا بازديد و از نزديك در جريان اقدامات انجام شده  قرار گرفتند.