نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد مدير كل دفتر فني از مركزملي تحقيقات باروري ابرها


در اين بازديدگلكار مدير مركز ملي تحقيقات باروري ابرها در خصوص چگونگي عمليات باروري ابرها ؛ ميزان موفقيت و ديگر برنامه هاي در دست اقدام اين مركز اطلاعاتي را بيان كرد.