نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد مدير كل دفتر فني, امور عمراني و حمل و نقل ترافيك استانداري از پروژه هاي عمراني شهرهاي ابركوه و مهردشت


 خادمي در ابتداي سفرش به شهر ابركوه از ميدان ميوه و تره بار, ميدان علم و صنعت, بلوار قمر بني هاشم, بلوار نبي اكرم و كشتارگاه در ابركوه بازديد و از نزديك در جريان مسائل و مشكلات آن منطقه قرار گرفت .

وي در ادامه به شهر مهردشت رفت و از نزديك از پروژه بلوار ورودي اين شهر ، نصرت آباد ،پارك مهتاب وهمچنين پروژه دفع آبهاي سطحي بازديد كرد.

مدير كل دفتر فني, امور عمراني و حمل و نقل ترافيك استانداري در اين سفر با قدرداني از اقدامات شهرداري ابركوه در خصوص پروژه هاي مذكور به مشكلات و راهكارهاي مورد نظر جهت پيشرفت و اتمام طرحها اشاره كرد  و بر نحوه صدور پروانه و پرونده هاي كميسيون ماده صد تاكيد كرد