نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری


مدیر کل دفتر فنی با همراهی معاون شهرسازی و جمعی از کارشناسان دفتر فنی و فرمانداری یزد از اراضی واقع در اجرای طرح گذر 45 متری روبروی کارخانه آرد دانه سا و سالن بحران مریم آباد بازدید نموده و در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفتندو مقررگردیددر فرصت مناسب موضوع به صورت تخصصی تر مورد بررسی قرار گیرد