نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری


در تاریخ 7/10 جلسه بررسی مسائل و مشکلات تعدادی از پروزه های عمرانی محلات حسن آباد و مریم آباد و اراضی رو به روی دانه سا در دفتر معاون هماهنگی امور عمرانی و به ریاست دکتر شهابی زاد مدیر کل دفتر فنی و با حضورمدعوین تشکیل و پس از طرح موضوعات مورد نظر، مصوبات جلسه جمع بندی و مورد تائید حاضرین قرار گرفت.