نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسي طرح اصلاح هندسي ميدان سيد حسن نصرالله يزد برگزار شد


در اين جلسه الگوهاي پيشنهادي اصلاح هندسي ميدان ياد شده توسط شهرداري يزد مطرح و پس از بررسي مشكلات ترافيكي موجود و بحث و تبادل نظر مقرر گرديد با توجه به شرايط موجود الگوي چهار راه ايمن بصورت كوتاه مدت با اصلاحات لازم و رعايت كليه ضوابط ايمني و موضوعات مطروحه در جلسه توسط شهرداري  تهيه و پس از تصويب نهايي اجرا گردد.