نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

كميسيون مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي استان برگزار گرديد.


در اين جلسه كه بغير از اعضاي اصلي كميسيون تعدادي از فرمانداران شهرستانها نيز حضور داشتند ضمن بررسي علل تصادفات رانندگي برونشهري استان در خصوص اصلاح نقاط حادثه خيز و اتخاذ تدبير لازم بمنظور افزايش ايمني جاده ها بحث و تبادل نظر و بر هماهنگي و همدلي تمامي دستگاهها و بهره گيري از تمامي امكانات جهت كاهش تصادفات برونشهري تاكيد گرديد.